Dióhéjban - Éjjeli Őrség

Történetünk dióhéjban

A magyar kormány évek óta jogi és adminisztrációs eszközökkel helyezi nyomás alá a neki nem tetsző civil szervezeteket. Ezek közé tartozik a menedékkérőket 2015 nyara óta segítő Migration Aid is. A szervezet néhány tagja 2018 nyarán úgy döntött, hogy céljaik hatékonyabb érvényesítése érdekében, Éjjeli Őrség néven politikai pártot alapítanak. A szándék ellen a kormánypártok azonnal kampányt indítottak, a Fidesz alelnöke pedig az ügyészséghez fordult, megakadályozandó az Éjjeli Őrség megalakulását.

2020 elejéig az illetékes törvényszék két alkalommal is nyilvántartásba vette az Éjjeli Őrséget. Ezt a Zala megyei ügyészség mindkét alkalommal megfellebbezte, részben politikai színezetű, a Fidesz retorikáját ismétlő indoklással. Ennek következtében másfél év alatt sem született jogerős nyilvántartásba vételi határozat.

Az Éjjeli Őrség alapítói ezért 2020 januárjában döntöttek: a Fidesz visszaél a hatalmi fölényével, és akadályozza a magyar polgárokat abban, hogy éljenek alkotmányos jogaikkal. Ezért mostantól nem törekszünk arra, hogy nyilvántartásba vett pártként működjünk. Helyette egy olyan közösségi szervezetet hozunk létre, amely a jogállamiság keretein belül, de teljesen újszerű módszerekkel képviseli tagjai érdekeit és közös célkitűzéseit.

Mostantól virtuális pártként határozzuk meg magunkat. Nem veszünk részt abban a versengésben, amely során a hatalomért és az adófizetők pénzéért szállnak ringbe politikai szervezetek. Mint virtuális párt arra törekszünk, hogy behálózzuk az országot egy olyan alulról építkező közösséggel, amely a likvid demokrácia elvei mentén hoz döntéseket. Képes rugalmasan alkalmazkodni a 21. század gyorsan változó kihívásaihoz. Az Éjjeli Őrség, mint virtuális párt, nem ideológiákat, hanem több millió éves evolúciós értékeket vall magáénak. Ilyen értékek például az empátia és az együttműködésből fakadó biztonság. Egy gyakorlatias, jövő-orientált szemléletmód kombinálásával adunk új perspektívákat. Ebben mindenkire számítunk, aki nincs megelégedve a világban zajló folyamatokkal, és együtt akar velünk gondolkozni, cselekedni egy radikálisan új társadalmi- és gazdasági szemléletmód kialakításában.

Az Éjjeli Őrség céljai dióhéjban

HATALOMTALANÍTÁS – LIKVID DEMOKRÁCIA

Nézz körbe a világban. Szerinted a jelenlegi ország-vezetési struktúrák hatékonyak? A hatalom kellő teret és támogatást ad neked, ha olyan ötleteid vannak, amelyekkel segíthetnél az embertársaidnak, a természeti környezetednek, vagy pont ellenkezőleg: nehezíti és bürokráciával nehezíti az életedet? Az állam hatékonyságát, igazságosságát erősítő gondolataid be tudnak épülni az ország működtetésébe, vagy erre csak akkor van lehetőséged, ha a hatalom része vagy és képes vagy erővel érvényre juttatni őket? Úgy érzed, hogy fontos része vagy az életedet érintő politikai döntéseknek, vagy csak egy szavazógép, akire négyévente van szükség?

Az Éjjeli Őrség a demokrácia alapelveit hozzáigazítja a gyorsan változó világ kihívásaihoz, és egyenlő esélyt biztosít mindenkinek, hogy részt vegyen az életét érintő döntések meghozatalában. Semmi sem indokolja, hogy ezeket döntéseket egy szűk csoport hozza meg, a többség pedig arra legyen ítélve, hogy négyévente egy szavazáson nyilvánítson véleményt, vagy utcára vonulással adjon hangot ellenérzéseinek.

A technikai feltételek adottak ahhoz, hogy a társadalmi együttélést szabályzó elvekről, törvényekről valamennyien együtt döntsünk. A vezetők hatásköre pedig csak arra szorítkozzon, hogy koordinálják az együtt meghozott döntések végrehajtását. Ez a mandátumuk pedig ne előre meghatározott időtartamra szóljon, hanem mindig csak addig legyen érvényes, amíg valóban élvezik a bizalmat. Dióhéjban ez a likvid demokrácia lényege.

VIRTUÁLIS ÁLLAM – AZ ÚJ IRÁNY

A virtuális állam nem területi alapon szerveződik, ezért klasszikus határai sincsenek. Ezzel számtalan államközi konfliktus méregfogát kihúztuk, hiszen ami nincs, annak a megváltoztatására sem törekszünk. Védeni sem kell a határokat, és illegális határátlépők sincsenek. Mivel a virtuális állam nem törekszik a meglévő “fizikai” határok megváltoztatására, nem borítja fel a kialakult területi status quo-t.

A virtuális államnak bárki a polgára lehet, aki egyetért az államot szervező ideológiával, célkitűzésekkel. Bármikor polgárrá válhat, és bármikor átmigrálhat egy másik virtuális államba, amennyiben egy számára jobban megfelelő közösségi közeget talált. A virtuális állam lényege a hasonló gondolkodású emberek összefogása a közös ügyek megoldása érdekében, bárhol is éljenek ezen a bolygón.

Mindent, ami helyhez kötött és amit ideológiamentesen célszerű működtetni (pl. biztonság, egészségügy) a klasszikus állam menedzseli, de ami az emberek szociális kapcsolatait és fejlődését segíti (oktatás, kultúra, média), az a virtuális államok hatásköre.

További információk a virtuális államról

FELELŐSSÉG-KÖRÖK

Felelősséget vállalni egymásért és a természeti környeztünkért. Egyre több mindenkinek magától értedődő, hogy ez a két dolog összefügg, hiszen közösen használjuk az életterünket. A felelősség-körök lényege: a hasonló szemléletmóddal rendelkező emberek közösen fenntartott élettereket hoznak létre, ahol a cél, hogy harmonikusan éljenek emberi és természeti környezetükkel. Az élelmiszert és az energiát helyben termelik meg, legfeljebb 50 km-re az otthonunktól. Így egészséges és így biztonságos.

További információk a felelősség-körökről

Közösségünk dióhéjban

Szervezet - Éjjeli Őrség

2018 augusztusában kb. harmincan vágtunk neki az Éjjeli Őrség megalapításának, a célok és működési elvek meghatározásának. Néhány dologban szinte azonnal konszenzus alakult ki a csapatban, pl. a működési és a belső döntéshozatali folyamatokról. Kidolgoztuk a saját likvid demokrációánkat, amelynek lényege, hogy a munkacsoportok tevékenységeit koordináló “Elsők” csak addig látják el ezt a tevékenységüket, amíg a csoportjuk bizalmát élvezik. Ez nem szavazásokhoz kötött folyamat, a “bizalmi indexet” folyamatosan nyilvántartjuk, bárki bármikor megváltoztathatja a véleményét egy témával vagy személlyel kapcsolatban. Ugyanakkor ez egy nyílt folyamat, nincsenek titkos szavazások. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki őszintén felvállalja a véleményét, és ezt a közösség fogadja el.

Tematikai munkacsoportokban dolgozunk céljaink elérésen, ezeknek a lényegét dióhéjban a fenti ábra mutatja be.

Köszönjük, ha megosztod